Eğitim

Nokta Eğitim Kurumlarında Sınıf Belirleme Sınavı

Nokta Eğitim Kurumlarında dersler başlamadan önce “Seviye Belirleme Sınavı” yapılır. Öğretim dönemi başında tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu sınavın amacı, öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek ve onları başarı seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmektir. Sınav sonuçları değerlendirilir ve her öğrenci kendi başarı durumuna uygun sınıflarda eğitim görür. Uygulanan sınavların ardından her öğrencinin sınav sonuç karnesi rehber öğretmeni tarafından değerlendirilir, hangi dersten hangi konudan eksiği varsa ona göre ek çalışmalar ya da sınıf değişikliği önerilir. Veliler deneme sınavı sonucunda bilgilendirilir.

Nokta Eğitim Kurumları Tarama Sınavları

Öğretim dönemi boyunca uygulanan bu sınavlarla öğrencilerin o güne kadar işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek öğrencilerin çalışması gereken dersler ve konular belirlenir. Ek dersler ve birebir derslerle öğrencinin eksik konuları giderilir.

Nokta Eğitim Kurumlarında Deneme Sınavları

Öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, bilgi eksiklerini tespit etmesi ve zamanı verimli kullanarak sınav becerisi kazanması amaçlanır.

Nokta Eğitim Kurumlarında Ek Çalışmalar

Etüt Dersleri

Bu dersler öğrencilerin isteği ve sınav sonuçlarının incelenmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi için yapılır. Dersin öğretmeni tarafından planlanıp öğrencilere duyurulur. Bu sayede öğrencinin eksik konusu kapatılır ve konular tekrar edilmiş olur. Böylelikle öğrenci deneme sınavında daha yüksek netlere ulaşır.

Birebir Ders Sistemi

Nokta Eğitim Kurumlarında derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeteri kadar anlayamadığını düşünen öğrenciler öğretmenleriyle görüşüp uygun saatlerde birebir ders çalışır.

Soru Çözüm Odası

Nokta Eğitim Kurumlarında öğrenciler, kuruma erken gelip ders çalışmak istediğinde soru çözüm odasına geçip sessiz ortamda soru çözüp ders çalışırlar.

 

Nokta Eğitim Kurumlarında Rehberlik 

Nokta Eğitim Kurumlarında rehberlik servisleri, öğrencilerin gelişimsel özelliklerindeki farklılıkları dikkate alarak bunların olumsuz etkilerini azaltmaya çalışır. Öğrencilere eğitim koçluğu yaparak ailevi, kişisel ve akran gruplarıyla yaşayacağı olası sorunlara çözüm yolları geliştirir. Öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar rehber öğretmenler tarafından planlanır. Öğrencilere yönelik haftalık çalışma planları oluşturulur.  Öğrencinin sınav başarısı kadar okul başarısı da önemsenir. Okulda uygulanan sınavlardan önce öğrencinin okuluna destek olmak, onların yüksek puan almalarını sağlamak, sınav sonrasında yapamadığı soruları ve konuları tekrar ederek eksiklerini tamamlamak amacıyla takviye dersleri verilir. Rehberlik servisimiz aynı zamanda TYT/AYT ’ye girecek öğrencilerimize sınav rehberliği yapar, üniversite tercihlerini sağlıklı yapabilmeleri için onlara profesyonel yardım sağlar.

 

Nokta Eğitim Kurumlarında üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan toplantılarla öğrencilerimize okulu bitirdikten sonra üniversite hedefi, üniversiteyi bitirdikten sonra yaşam hedefleri konularında doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kullanmaları için, kısa ve uzun vadeli planlarlarında destek olunur.

 

Nokta Eğitim Kurumlarında rehber öğretmenlerimiz ve sınıf öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizi sinema, tiyatro, müze, gibi etkinliklerle sosyallik kazandırır. Bunların seçiminde de eğlenirken öğrenme, öğrenirken isteklendirme amaçlanır.

 

Nokta Eğitim Kurumlarında ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

Nokta Eğitim Kurumlarında ölçme ve değerlendirme çalışmaları, rehber öğretmenler ve sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yürütülür. Uygulanan sınavların ardından öğrencilerin genel başarısı ve ders başarısı hakkında bilgi edinmek, konu eksiklerini saptamak amacıyla sınav sonuç karneleri büyük bir titizlikle incelenir. İstatistikî analizler yapılır. Ek çalışmaların yapılması amacıyla, rehber öğretmenler; ders öğretmenleri, sınıf öğretmenlerini sınıf ve öğrenci durumları hakkında bilgilendirir, önerilerde bulunulur. Haftalık toplantılarda tedbir alınacak öğrenciler belirlenir ve gerekli önlemler alınır.

 

Nokta Eğitim Kurumlarında Eğitim

Nokta Eğitim Kurumlarında, mezun öğrenciler için TYT ve AYT’ye, ara sınıflar için ise okul derslerini desteğe yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belirlenen derslere yönelik verilen kurslarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir. Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Başarma süreci, kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil; yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir. İşte bu yüzden öğrencinin gerçek performansı ortaya çıkarılarak en iyi sonucu alması, kendi alanında birinci olması amaçlanır.

Nokta Eğitim Kurumlarında öğretmenler “anlatan” değil “öğretendir.” Öğretmenlerimiz, sınıf seviyesine uygun öğrenme ortamı oluşturur. Öğretmenlerimiz branşlarıyla ilgili uzmanlık ve tecrübenin yanı sıra güçlü bir eğitim ve iletişim yeteneğine de sahiptir.